وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه تکمیل فرم پایش سلامت
موضوع: حوزه ریاست, امور دانشجویی
تاریخ : 0/07/20

 قابل توجه کليه دانشجويان جديدالورود مهر 1400 ( کلیه رشته ها )

 لطفا هر چه سريعتر نسبت به تکميل فرم پايش سلامت از طريق لينک ذيل اقدام نمائید:
http://portal.saorg.ir/mentalhealth

دريافت فايل راهنماي تکميل فرم کارنامه پایش سلامت :
https://plink.ir/QbM6v

همچنین حتماً پس از تکمیل ، کد پیگیری دریافتی را به همراه نام و نام خانوادگی و کد دانشجویی خود، به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمائید تا در پرتال شما ثبت گردد:
@toos_student

شایان ذکر است تکميل این فرم برای تمامی دانشجویان عزیز الزامی است و نیاز اصلی پرونده دانشجویی شما می باشد، ضمنا اطلاعات فرم شما محرمانه و محفوظ خواهد بود.  لذا عدم تکميل این فرم به منزله عدم همکاری دانشجو تلقی گردیده و عواقب ناشی از آن متوجه ادامه تحصیل وی خواهد بود.

   (امور دانشجويي موسسه آموزش عالي توس)
toos.ac.ir
https://t.me/toosinstitute