وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, وام
تاریخ : 98/07/28

  با توجه به افزایش مبلغ وام شهریه دانشجویی، دانشجویانی که در سال گذشته اقدام به سپردن ضمانت در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران نموده اند، بایستی جهت اصلاح مابه التفاوت مبلغ وام به بانک مراجعه و فرم ضمانت جدید را در تکمیل نمایند.

 بدیهی است درصورت عدم مراجعه دانشجو و ضامن به بانک، مبلغ وام شهریه به میزان سال گذشته محاسبه و پرداخت می گردد.