وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان رشته عمران جهت ثبت نام در ترم تابستان
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/03/17

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ، کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی ، کارشناسی پیوسته عمران و کاردانی کارهای عموی ساختمان رسانیده می شود جهت ثبت نام دروسی که تمایل به ارائه آن در تابستان را دارند حداکثر تا تاریخ 95/3/20 فرم مربوطه را در اتاق امور کلاس ها و یا با مراجعه به سرکارخانم مهندس شایان (روزهای زوج) تکمیل نمایند.