وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان درس مدل های احتمالی و تئوری صف استاد خانم مهندس شریفی
موضوع: اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/07/09

قابل توجه دانشجویان درس مدل های احتمالی و تئوری صف استاد خانم مهندس شریفی:
دانشجویان ایشان، حتما در کانال  تلگرام مربوطه عضو شوند:

لینک وبینار:
http://online.toos.ac.ir/modque/

کانال تلگرام:
@QueueTheory
(گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس )