وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم سینمایی جذاب و بی نظیر 23 نفر
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/10/14

فیلم سینمایی جذاب و بی نظیر 23 نفر

 با تخفیف نذر فرهنگی فقط 5000 تومان
 رزرو بلیط از طریق ارسال پیامک (تعداد و نام و نام خانوادگی و اسم دانشگاه) به شماره 09159270973

 شنبه ساعت18

هویزه. سالن 1

@b_toos_news