وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فهرست نشریات معتبر علمی کشور در شهریور 1395
موضوع: امور پژوهشی, کتابخانه, پایگاه های اطلاعاتی
تاریخ : 95/09/17

فهرست نشریات معتبر علمی کشور در شهریور 1395 جهت استفاده دانشجویان گرامی و اساتید محترم در فایل پیوست قابل بهره برداری و دریافت می باشد.

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

پیوست ها

نام فایل حجم
فهرست نشریات معتبر علمی شهریور... 1.7 مگابایت دانلود