وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فرصت استثنایی برای کاردانی ها جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور پژوهشی
تاریخ : 99/02/22

ثبت نام تمدید گردید ....
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس
 فرصت استثنایی برای کاردانی ها جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته
 برخورداری از اساتید عضو بنیاد نخبگان،  تخفیف شهریه از ۱۰۰ درصد تا ۴۰ درصد و 10 درصد تخفیف شهریه ثابت در 4 ترم
مهلت ثبت نام: فقط تا 31 خرداد 99 از طریق لینک سایت سازمان سنجش
http://register1.sanjesh.org/rgk2k9902/

آشنایی با موسسه و کسب مشاوره :
 toos.ac.ir  -  @toosinstitute1
05138909641 - 09028171856