وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فرصت استثنایی برای کاردانی ها جهت ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/03/26

ثبت نام تمدید گردید ....
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس
 فرصت استثنایی برای کاردانی ها جهت ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
 برخورداری از اساتید عضو بنیاد نخبگان،  تخفیف شهریه از ۱۰۰ درصد تا ۴۰ درصد و 10 درصد تخفیف شهریه ثابت در 4 ترم
مهلت ثبت نام: فقط تا 31 خرداد 99 از طریق لینک سایت سازمان سنجش
http://register1.sanjesh.org/rgk2k9902/

آشنایی با موسسه و کسب مشاوره :
 toos.ac.ir  -  @toosinstitute1
05138909641 - 09028171856