وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به خوشنویسی
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی
تاریخ : 95/03/29

فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به خوشنویسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف شهریه به امور فرهنگی یا پژوهشی مراجعه و یا  در کانال  telegram.me/toosinstitute  عضو شوید.