وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان یازدهمین دوره جشنواره حرکت
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 97/03/20

فراخوان جشنواره حرکت

براساس آیین نامه و دستورالعمل جشنواره حرکت جهت شرکت در یازدهمین دوره جشنواره حرکت از انجمن های علمی و دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی توس خواهشمند است فعالیت های علمی-پژوهشی و دستاوردهای اجرایی اعم از برگزاری کارگاه، پنل های تخصصی و .... را تا تاریخ 97/04/10 به امور پژوهشی تحویل نمایید.

پیوست ها

نام فایل حجم
فراخوان جشنواره حرکت.pdf 333.3 کیلوبایت دانلود