وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شیوه نامه نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
موضوع: امور پژوهشی, کتابخانه, آیین نامه ها
تاریخ : 97/06/18

شیوه نامه نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد از سوی واحد کتابخانه و اطلاع رسانی پیرو مصوبات شورای پژوهشی و برابر فایلهای پیوست اعلام گردید

پیوست ها

نام فایل حجم
شیوه نامه نگارش پایان نامه دان... 358.5 کیلوبایت دانلود
صفحه عنوان فارسی و انگلیسی پای... 47.0 کیلوبایت دانلود