وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شروع برگزاری کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش۱(عمومی)‌
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/08/12

#اطلاعیه_مهم شماره 6:
شروع برگزاری کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش۱(عمومی)‌

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دروس تربیت بدنی و ورزش۱ را انتخاب نموده‌اند، می‌رساند سامانه آموزشی کلاس‌های مجازی دروس تربیت بدنی و ورزش۱ راه‌اندازی شد.
دانشجویان می‌بایست جهت ورود به این سامانه به نشانی اینترنتی
 http://toos.rahafarin-fum.ir
مراجعه نمایند.

نام کاربری و رمز ورود به سامانه برای دانشجویان به شکل زیر می‌باشد:
  نام کاربری: کدملی بدون صفر
  رمز: شماره دانشجویی

 دانشجویان محترم می‌بایست راهنمای کار با سامانه را دریافت و مطالعه نموده و براساس راهنما در کلاس‌ها حضور یابند.
یادآور می‌شود حضور کلیه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی و ورزش۱ را در نیمسال جاری انتخاب نموده‌اند، در سامانه آموزشی مجازی الزامی است و نمره نهایی بر اساس فعالیت در این سامانه توسط استاد محترم ثبت خواهد شد.

(اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس)