وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرایط و ضوابط دریافت وام شهریه
موضوع: امور دانشجویی, قوانین و مقررات
تاریخ : 94/08/04

شرایط و ضوابط دریافت وام شهریه در فایل ضمیمه آورده شده است. 

 

پیوست ها

نام فایل حجم
اطلاعیه_وام.pdf 118.2 کیلوبایت دانلود