وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار داده کاوی و کاربردهای آن
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, کامپیوتر, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/26

سمینار داده کاوی و کاربردهای آن برگزار شده توسط گروه کامپیوتر در ۹۷/۹/۲۵