وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار برندسازی شخصی در بستر بازاریابی دیجیتال
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/25

گروه مدیریت موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند :

" سمینار برندسازی شخصی در بستر بازاریابی دیجیتال  "

 با سخنرانی: آقای دکتر آقاجانی
 زمان : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰
 مکان : اتاق ۱۰۴
 بلواروکیل آباد(پل شهید صیاد شیرازی)-بلوار شهید قانع(معلم67)-نبش شهید قانع ۲۰