وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار اخلاق پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش
موضوع: امور پژوهشی, دانشجویی
تاریخ : 96/09/22

سمینار اخلاق پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش

آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان سرپرست موسسه آموزش عالی توس در هفته پژوهش با حضور در جمع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه «اخلاق پژوهشی» که توسط استاد ارجمند آقای دکتر آفتابی ثانی در محل موسسه تشکیل گردیده بود ضمن تبریک و گرامیداشت هفته پژوهش مطالبی را با دانشجویان گرامی مطرح نمودند که چکیده آن به شرح زیر می باشد:

_ اصول اخلاقی به عنوان ارزش های انسانی مبنای توسعه و تحکیم جوامع بشری به شمار می آیند و رعایت آنها از الزامات پیشرفت و توسعه علمی و فناوری جهان امروز است. وی اشاره نمود که:
_ در سند چشم انداز بیست ساله، توسعه کشور با اتکا بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی ترسیم و تبیین گردیده است. وی اخلاق را روح اعمال بیان نمود و اشاره کرد که:
_ همانطور که جسم انسان با روح او ارزشمند خواهد بود اعمال ما نیز با رعایت اصول اخلاقی ارزشمند می گردد به همین دلیل در فعالیت های پژوهشی که مالکیت معنوی آن متعلق به محقق و پژوهشگر است باید به ارزش های اخلاقی احترام و پایبند باشیم.
در پایان از طرف مؤسسه لوح یادبود به جناب آقای دکتر آفتابی ثانی اهدا گردید.