وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آشنایی با لینوکس در هک و امنیت
موضوع: امور فرهنگی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/25

گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید:
(سمینار آشنایی با لینوکس در هک و امنیت)
باسخنرانی جناب آقای مهندس خبیر
سه شنبه ۹۸/۹/۲۶ – ساعت ۱۴ الی ۱۶
بلواروکیل آباد(پل شهید صیاد شیرازی)-بلوار شهید قانع(معلم67)-نبش شهید قانع ۲۰