وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارشناسی آموزشی
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/08/16

جناب آقای رضا حضرتیان 

کارشناس آموزشی و فارغ التحصیلان رشته های کاردانی معماری- کارشناسی مهندسی معماری – کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی- معماری-کارشناسی فیزیک- فیزیک مهندسی – کامپیوتر- تربیت بدنی

شماره تماس : 38909642-051 داخلی 23