وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارشناس آموزشی
موضوع: معرفی مسئولین
تاریخ : 94/08/16

جناب آقای حجت اعظمی 

کارشناس آموزشی و فارغ التحصیلان رشته های کاردانی نقشه کشی معماری – کاردانی اجرای ساختمانهای بتنی – کارشناسی ناپیوسته عمران – کارشناسی ریاضی – کارشناسی مهندسی صنایع

شماره تماس : 3809642 -051  داخلی 23