وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرپرست پیشین موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/03/17

جناب آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان

شرح مختصر احوال

علی اصغر خلیل زاده امینیان – متولد سال 1338- محل تولد : مشهد

 • کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- دانشگاه فردوسی مشهد 1375 تا 1378

مسئولیت ها :​

 • مشاور مدیر عامل در امور آموزشی، پرورشی، اداری و برنامه ریزی بنیاد فرهنگی رضوی 1391
 • عضو شورای تخصصی سند توسعه ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران 1385 - 1387
 • مسئول و مجری طرح پژوهش سند ملی آموزش و پرورش در خراسان رضوی 1385 – 1387
 • مشاور معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش 1384 الی 1387
 • معاون آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی 1384 الی 1387
 • مدرس دانشگاه فرهنگیان 1389 الی 1392
 • مدرس دانشکده و آموزشکده فنی مشهد 1384 الی 1394
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1370 الی 1385
 • مدرس دانشگاه فردوسی مشهد 1375 الی 1387

تألیفات و مقالات :

 • پژوهش در اوقات فراغت (معلمین) و راه های بهره وری از آن (کسب مقام اول کشور- جشنواره کتاب معلم)
 • ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
 • انسان و کار از دیدگاه اسلام
 • رویکردهای مدیریت
 • نظام برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
 • مشاوره کاربردی با جوانان
 • پژوهشی در اوقات فراغت معلمین با رویکرد تربیت بدنی و علوم ورزشی (کسب عنوان مقاله برتر، دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1384)
 • آزمایش های فیزیک با ماشین های ساده
 • چاپ 18 مقاله در روزنامه های معتبر کشور
 • تهاجم فرهنگی و ابعاد آن
 • طراحی مجتمع های آموزشی رزمندگان
 • ناظر طرح پژوهشی «بررسی نیازهای فرهنگی، اجتماعی مناطق شهر مشهد» در شهرداری مشهد
 • تهیه سند ملی آموزش و پرورش خراسان رضوی و کسب مقام اول در کشور
 • استاد راهنما و نظارت بر بیش از 600 پروژه تحقیقاتی دانشجویی در مراکز آموزش عالی (دولتی، آزاد) و مراکز تربیت معلم در حوزه فرهنگی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، مدیرتی و تربیت بدنی
 • تنظیم برنامه توسعه 5 ساله بنیاد فرهنگی رضوی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، اجرایی (اهداف استراتژیک، راهبردها، اهداف پنج ساله، برنامه های محوری) 95-1391
 • تنظیم برنامه کوتاه مدت یکساله بنیاد فرهنگی رضوی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، اجرایی

       فعالیتهای پژوهشی

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی موسسه آموزش عالی آرمان رضوی– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی در سال 94- 93

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم طلیس چی محدثه تدین فر

بهار 1394

2

بررسی میزان نقش قرآن در سبک زندگی دانشجویان موسسه آموزشی عالی آرمان رضوی

در سال 1394

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

طاهره سادات شاه عالمی، سیده زهرا خداد حسینی

خردادماه 1394

3

بررسی میزان علاقه مندی دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی به مشارکت در انجام فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در سال 1393

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

طاهره کلالی

تکتم خانزاده

تیرماه 1394

4

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی نسبت به مراکز قرآنی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم مقیمی

بهمن 93

تا تیر 94

5

بررسی میزان آشنایی دانشجویان به

اصول اخلاقی قرآن در روابط اجتماعی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

بی بی نیره عبدالمومن طوسی، عصمت سادات شاه عالمی

بهار 1394

6

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی بر ضرورت طرح معارف و

فرهنگ مهدویت در سال 1393

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

علمدار

سال 1393

7

بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی با قصص قرآن در سال 1393

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

بتول زرقانی

خردادماه 1394

8

بررسی میزان رضایتمندی شغلی معلمان خضری (شهرستان قائن) سال 1394

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

فاطمه میامی

تیرماه 1394

9

بررسی میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی به اصول اخلاقی در سبک زندگی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

اکرم پارسا

بهار 1394

10

بررسی میزان تأثیر تحصیل مادران دانشجو دانشگاه آرمان رضوی بر سبک زندگی خانواده در سال 94

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

زهرا صفایی

بی بی فاطمه محمودآبادی

بهار 1394

11

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی (94- 1393)

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

وحیده دامی

سمیه فاطمی- معصومه زاهد- فاطمه ناصری

بهار 1394

12

بررسی علل ادامه تحصیل دانشجویان

دانشگاه آرمان رضوی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

یاورزاده، امیرخواه علینقی نژاد، طباطبائی

بهار 1394

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی موسسه آموزش عالی آرمان رضوی– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

13

بررسی تأثیر ارزش های دینی

بر سبک  زندگی دانشجویان

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

بویرشاد، مظاهری

بهار 1394

14

بررسی میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه آرمان رضوی به وظایف خانوادگی در  سبک زندگی خود در سال 1393

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

زهرا مرواریه

معصومه خالقی حصاری

فهیمه فرخنده

تابستان 1394

15

بررسی عوامل موثر بر روابط دوستی

دختر و پسر از دیدگاه دانشجویان

دانشگاه آرمان رضوی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

حورا مومن هروی فاطمه سجانلوی رشخوار

تابستان 1394

16

بررسی عوامل موثر در علاقه مندی جوانان به شبکه های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان

دانشگاه آرمان رضوی

موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

فاطمه غفاریان ادبی حانیه نمازی پور

تابستان 1394

17

تعیین شاخص های ازدواج از نظر

دانشجویان آرمان رضوی

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

فاطمه الکاظمی

الهه اکرامی

اعظم دلگشایان

زهرا جلالی منش

خرداد 1394

18

بررسی تأثیر ماهواره بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه دانشجویان آرمان رضوی

موسسه آموزش عالیآرمان رضوی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

راضیه محمدیان تبار نرگس رشید مایوان

تابستان 1394

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی عملکرد واحد پژوهش خواهران جامعه المصطفی العالمیه در مشهد (جامعه الهدی) از دیدگاه طلاب کارشناسی ارشد

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

رقیه علوی،طاهره محمدی

عالیه خاوری، فاطمه خاوری

کنیز خدایی، مرضیه‏احمدی

مریم صاحبی،  آمنه عالمی

تابستان 1391

2

بررسی تعلیم و تربیت در دارالعلوم عالی شمس المدارس ولایت بدخشان افغانستان

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

عبدالظاهر رحیمی

تیرماه 1392

3

بررسی وضعیت آموزشی و تربیتی دوره سوم کوتاه مدت معلمان دینی افغاستان

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

شفیع الله (مطیع)

تیرماه 1392

4

پیامهای تربیتی سوره الرحمن

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

عصمت الله توفیق زاده

تیرماه 1392

5

بررسی وضعیت تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه ولایت بامیان افغانستان

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سید نصرالله واعظی

تیرماه 1392

6

بررسی اوقات فراغت دانشجویان کارشناسی (بخش خواهران) دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه در مشهد (جامعه الهدی) از دیدگاه طلاب کارشناسی ارشد

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

 

علی اصغر خلیل زاده امینیان

رخساره شمس الدین، حناء زهراء نقوی، شفیقه رفات، فاطمه محسنیان، حلیمه نصیری

تابستان 1391

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی دانشگاه فرهنگیان– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی اختلالات رفتاری

دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

ناهید صالح آبادی محبوبه چمنی

سال تحصیلی 91- 90

2

بررسی عوامل موثر در علاقه مندی دانش آموزان دخترانه راهنمایی به استفاده از کتابخانه‏ی مدارس

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مهری جمالزاده مقدم زهرا زراعتکار

عصمت سلیمانی ساردو

اکرم نوروزی

خردادماه 1391

3

بررسی عوامل موثر بر رفتار

دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

لیلی آذیع شکوه

مرضیه امینیان طوسی

بهار 1391

4

بررسی نقش ماهواره در نظام

تعلیم و تربیت

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

فاطمه یعقوب زاده

فهیمه چین سری مهنه

سال تحصیلی 91- 90

5

بررسی نقش بازیهای رایانه‏‏ای در رفتار دانش آموزان پیش فعال (ADHD) مرکز آموزشی توانخواهان مشهد

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مصطفی محتشمی

سال تحصیلی 91- 90

6

چگونگی نهادینه کردن نماز در دانش آموزان (پایه چهارم و پنجم دبستان)

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم علی نژاد

مهین پرچمی عراقی

منصوره دوبحریان

بهار 91

7

بررسی راهکارهای تقویت سلامت روحی در دانش آموزان دوره راهنمایی

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمد شاهین فر

تابستان 1391

8

بررسی مشکلات دانشجویان فرهنگی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

لیلا ابرویی

اعظم السادات طباطبائی نیا

خرداد 1391

9

عوامل موثر بر رضایتمندی

تحصیلی دانشجویان

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

زهرا هنری

صدیقه جعفری

صغری ربانی کاردانی

زمستان 1391

10

مطالعه و تحقیق و بررسی عملکرد مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

احمد احمدی بزدی حبیب الله صالح پور حسینعلی عدالتی فر

خرداد 1391

11

برنامه‏ی درس ملی

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

دیبا وکیلی

بهار 1391

12

پژوهشی در اوقات فراغت و

راه های بهره وری از آن

دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم بخت شاهی، منیره حبیبی فرزانه زبردست، بتول سالاری مریم شریعتیی، زهره قاسم نژاد پریسا گل محمدی

سال تحصیلی 90- 89

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه (تخصصی حوزه یاددهی ، یادگیری)

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

عباس جمالی- مرتضی زعفرانیه- حسین محمدزاده

91-1390

2

تأثیر اینترنت بر فرآیند آموزشی و تربیتی دانشجویان تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

جواد افشین- محمدشاهین فر- مهدی عامری

91-1390

3

بررسی نقش اینترنت در فرآیند آموزشی و تربیتی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمدرضا جاهد- سید محمد حجت حسینی- هادی سعادتی- علی اکبرخطیب- محمد مقدسیان- سیدجواداحمدیان پور

91-1390

4

بررسی نقش و تأثیر رسانه ها (اینترنت،تلویزیون، رادیو، و...) در فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان راهنمایی تحصیلی ناحیه یک مشهد سال تحصیلی 91-90

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

عباس مرجانی- بهروز نادی- سعید واحدی

91-1390

5

بررسی عوامل موثر در رضایتمندی تحصیلی دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مجتبی خسروی- امین اکبرزاده- محمد حسین بیات- امر ا... حیدری

91-1390

6

بررسی وضعیت اجرای درس تمرین معلمی دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد از دیدگا دانشجویان  در سال تحصیلی 91-90

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

ابراهیم رضایی- مرتضی وکیلی- محمود کابلی

91-1390

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی مشکلات دانشجویان مرکز تربیت معلم

شهید بهشتی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

ایوب یوسفی- محمد بحشی- اسدا... ابراهیم پور

90-1389

2

بررسی عوامل مؤثر در خودباوری و فعال سازی دانشجویان در امر تحقیق و پژوهش

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مرضیه رجایی- مریم اسکندری- فاطمه رخشانی

90-1389

3

بررسی میزان تأثیر رفتار مدیران بر عملکرد آموزش و پرورشی معلمان مدارس راهنمائی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

راضیه خدادادی

90-1389

4

عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش از نظر کادر اداری

نواحی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

جالب- زمانیان- بنی اسدی- لطفیان

90-1389

5

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری ریاضیات با تأکید

بر اصول، مفاهیم، قوانین و روش ها

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

حامد علمیرزایی

90-1389

6

بررسی عوامل موثر بر تدریس حل مسأله توسط دبیران ریاضی در مقطع راهنمایی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

شمس الحق احمدی- محسن جعفری- عباس حقانی

90-1389

7

بررسی میزان تحقق اهداف مجتمع های آموزشی استان خراسان و کارایی معلمان و دانش آموزان

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمد صالح صالحی- سید علی طالبی- محمد باقر عظیمی نژاد- نصرالله شیردل

90-1389

8

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری با رویکرد سیاحتی، زیارتی شهر مشهد

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سعاد فیلی- فهیمه رسول زاده- زهرا عیدی- فرشته باقری مقدم

90-1389

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی راهکارهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم سادات عرب

89-1388

2

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی معلمان

و راهکارهای افزایش آن

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سید صادق فرشیچی- حمید راحمی- رضا حاتم زاده- مهدی شبنم زاده

89-1388

3

بررسی راهکارهای افزایش رغبت به مطالعه و پژوهش

در دانشجویان و عوامل موثر بر آن

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

یحیی یوسف پور- ولی ا... اکبر زاده

89-1388

4

بررسی میزان توانمندی های فنی و حرفه ای

رشته برق- الکترونیک (عمومی و تخصصی)

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

بزرگزاده- پروین- سهیلی- موسوی

89-1388

5

بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزشی کوتاه مدت (ضمن خدمت) از دیدگاه نیروهای حق التدریس

بدو استخدام

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سید محمد صادق طباطبائی- هادی طاهرپور- مصطفی سعیدی

89-1388

6

بررسی راهکارهای توسعه و کیفیت بخشی رشته های کاردانش از دیدگاه مدیران اداری و آموزشی در هنرستانهای کاردانش مشهد

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

باقر صابری برج

89-1388

7

بررسی جایگاه فعالیتهای ورزشی در اوقات فراغت

دانشجو معلمان زن و مردم

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم فرازی- صغری پیرزاده

89-1388

8

بررسی دلایل استفاده از آنتن مرکزی از دیدگاه دانشجو

معلمان ترم تابستان 89

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

حسین ارزاقی- براتعلی حسین زاده- حمزه خواجه- سلمان صلاحی

89-1388

9

بررسی علل گرایش نوازندگان آلات موسیقی به هنر موسیقی در شهر مشهد

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

قاسم عطائی

89-1388

10

بررسی عوامل موثر بر رغبت شغلی و راهکارهای افزایش آن از دیدگاه دانشجو معلمان

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمدجوادریاضی- معصومه لطفی پور- فاطمه خرسند

89-1388

11

بررسی تعیین میزان اوقات فراعت دانشجو معلمین ترم تابستانی سال 1389 مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمود بهشتی- حسن افشاری

89-1388

12

بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب و عفات اجتماعی از دیدگاه دانشجو معلمان ترم تابستانی 89 مشهد

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سهیلا سیرانی- سیما سیرانی- فاطمه مولا دادی-

مرضیه صانعی سیتانی

89-1388

13

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان خوابگاهی مدرسه راهنمایی دخترانه نمونه شهرستان قوچان

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

ندا فخرائی فاروجی

89-1388

14

بررسی عوامل موثر در میزان رضایتمندی شغلی دانشجو ، معلمان

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سکینه خردمند- طاهره رضانژاد- فاطمه بیگم عرب- معصومه غیبی- صدیقه مرشدلو

88-1387

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه (تخصصی حوزه یاددهی ، یادگیری)

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

بررسی مشکلات یادگیری درس ریاضی و

ارائه  راهکارهای آموزشی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

علی محمدی – محمدرضا ظهور پرواز

89-1388

2

بررسی میزان استفاده از روش های نوین یاددهی، یادگیری در تدریس توسط دانشجو معلمان

مقطع کارشناسی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مریم اصغری- معصومه رضایی- فاطمه مؤمنی

89-1388

3

بررسی راههای آموزش و یادگیری آسان درس عربی (اجزای جمله اسمیه)

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمود ترابی- علیرضا ناصری- هادی مهدوی کیا

89-1388

4

بررسی راههای آموزش و یادگیری آسان درس عربی (صرف فعل مضارع)

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مجید محمدزاده- جعفر دادی نژاد- سلیمان احمدی- حسین چمنی

89-1388

5

بررسی راههای آموزش و یادگیری آسان فعل امر در کلاس سوم راهنمایی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

علیرضا کرمانی- مسعود کرمانی- علی اصغر درویش- علی اصغر مومنی- محمدرضا محیط ثانی

89-1388

6

بررسی راههای آموزش و یادگیری آسان درس عربی (کلمات مونث و اسماء اشاره)

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

اکبر عرب- رسول عبدالرزاقی- مهدی نخعی

89-1388

7

بررسی راههای آموزش و یادگیری آسان فعل امر در کلاس سوم راهنمایی

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

علیرضا کرمانی- علی اصغر درویش- مسعود کرمانی- علی اصغر مؤمنی- محمدرضا محیط ثانی

89-1388

8

بررسی ویژگی های اساسی نظام آموزشی در فرانسه، چین، سوئد، غنا (سیاست ها، ساختار، تکنولوژی، برنامه ریزی)

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سمیه تفکری- صفیه روبین- زهره قائمی- الهام عظیمی

89- 1388

 

لیست مشخصات، پژوهش های میدانی و تحقیقات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد– استاد راهنما علی اصغر خلیل زاده امینیان

ردیف

عنوان پروژه (تخصصی حوزه یاددهی ، یادگیری)

نام دانشگاه

استاد راهنما

مجری (پژوهشگر)

تاریخ

1

نحوه و چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد با تأکید بر فعالیتهای ورزشی

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

نادیا مریخی

86- 1385

2

نقش و جایگاه مطالعه و تحقیق در گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دو رشته تربیت بدنی و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مهدی بیاتی- مهدی علیخواه

86- 1385

3

نقش مطالعه و تحقیق در اوقات فراغت دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سمیه قاسمی – نسرین شاحاذق

86- 1385

4

نقش مطالعه در اوقات فراعت دانشجویان

کارشناسی تربیت بدنی

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

اکرم یدی

86- 1385

5

بررسی نقش و جایگاه ورزش در گذران اوقات فراعت دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد رشته معماری ورودی 81

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

محمد حسین کرجی بانی

86- 1385

6

بررسی نقش و جایگاه ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد رشته معماری ورودی 81

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

ایمان پارسا

86- 1385

7

بررسی رابطه بین انگیزه و اوقات فراغت دانش آموزان دبستان بعثت مشهد

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سید مهدی نجفیان رضوی- ایمان دست افکن- حمید حسین زاده

86- 1385

8

بررسی نقش ورزش در اوقات فراغت دانشجویان متأهل زن رشته تربیت بدنی

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

الهه قیصری غلامی

86- 1385

9

بررسی نقش و جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان رشته کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه امام رضا مشهد

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

حسین شریفی- محمد حسین مصدقی

86- 1385

10

بررسی تأثیر ورزش و تربیت بدنی در شکل گیری شخصیت و رفتار دانش آموزان ابتدایی مشهد

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

مهدی ابراهیمیان بشارت-

حسن خاکپور

86- 1385

11

بررسی انگیزه دانش آموزان ابتدایی در انجام فعالیتهای ورزشی و عوامل مؤثر بر آن

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

عبدالله رشیدی – مهدی سیاح- علیرضا صفار سجادی

86- 1385

12

بررسی نقش ورزش در اوقات فراغت دانش آموزان سال سوم متوسطه ریاضی و تجربی

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

فهیمه اسدی

86- 1385

13

بررسی میزان آسیب ها و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه 7 مشهد

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

امیر فریمانی- سعید بدیهی نجف آبادی- مهدی ابدی

86- 1385

14

بررسی مقایسه نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نسبت به فریضه‏ ی نماز

دانشگاه آزاد سلامی  واحد مشهد

علی اصغر خلیل زاده امینیان

سمیه غلامی- مریم هندی- سمانه صادقی نیا- سمانه شالچیان

85-1384

15 نقش ورزش در اوقات فراغت دانشجویان رشته کامپیوتر در موسسه آموزش عالی اقبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علی اصغر خلیل زاده امینیان انیس حامد صابری-رخساره فیض الله زاده موسوی زمستان 85
16 بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت و فاکتورهای موثر بازیکنان نوجوان عضو تیم های فوتبال برتر باشگاههای دسته 1 مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علی اصغر خلیل زاده امینیان

محسن حاجبیان-روح الله طالبی

توحید اکرمی-محمد خان تاج الدینی

زمستان 85
17 نقش تحقیق و پژوهش در اوغات فراغت دانشجویان رشته پزشکی دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علی اصغر خلیل زاده امینیان هنگامه شاکریان- فائزه گریوانی زمستان 85
 

      مقام ها:

 • کسب مقام اول پژوهش و تحقیق در تهیه سند ملی آموزش و پرورش در کشور 1386
 • کسب مقام اول مدیران نمونه کشور جشنواره شهید رجایی 1385
 • مقام اول در تحقیق و تألیف کتاب پژوهشی در اوقات فراغت و راههای بهره وری از آن 1380
 • کسب مقاله برتر در دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1384