وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرفصل ارایه شده در دومین دوره از کارگاه های کسب مهارت
موضوع: امور پژوهشی, مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 95/03/24

سرفصل ارایه شده در دومین دوره از کارگاه های کسب مهارت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف شهریه این دوره ها می توانید در کانال telegram.me/toosinstitute  عضو شوید.