وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز دانشجو
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

در روز دانشجو سه شنبه 1395/09/16 سرپرست محترم موسسه به همراه معاونین آموزشی و آمزشی جهت عرض تبریک و دیدار با دانشجویان و اهمیت دادن این روز بزرگ به حضور دانشجویان در سر کلاس رفته و دیداری داشتند.

همچنین تریبون آزاد مکتوب به مناسبت روز دانشجو برگزار گردید و دانشجویان دل توشته های خود را آزادانه به زبان نوشتاری بیان کردند.