وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 دوره های آشنایی با بورس و بازار سرمایه مقدماتی و پیشرفته با ارائه گواهی نامه معتبر از کالج موسسه با تایید وزارت علوم
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/07

تمدید زمان ثبت نام تا روز پنجشنبه 12 دیماه

دپارتمان کالج گروه مدیریت موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند:
 دوره های آشنایی با بورس و بازار سرمایه مقدماتی و پیشرفته
با ارائه گواهی نامه معتبر از کالج موسسه با تایید وزارت علوم
اطلاعات بیشتر در پوستر ...