وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره آموزشی و عملی بازی سازی با نرم افزار Unity
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/02

گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید:

دوره آموزشی و عملی بازی سازی با نرم افزار Unity


ظرفیت محدود است

ثبت نام برای دانشجویان کامپیوتر و درس طراحی بازی های کامپیوتری کاملا رایگان است.
جهت ثبت نام در اسرع وقت از طریق تکمیل و ارسال فرم ، اعلام حضور نمایید.
     
 @idehpardazan_20

Idehpardazan.company20@gmail.com

 

لینک ثبت نام