وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره  آموزشی نصب ، راه اندازی و ارتقای Laptop  و PC
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/05/01

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس
برگزار می نماید:
دوره  آموزشی نصب ، راه اندازی و ارتقای laptop ,pc
 
۱۰ درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان موسسه
۵ درصد تخفیف ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها


لطفا برای شرکت در این دوره قبل از ثبت نام هماهنگ نمایید :
@afarandeh83