وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوتنامه شرکت در مراسم معارفه دانشجویی گروه علوم ورزشی
موضوع: امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/28


از دانشجویان جدیدالورود سال 1398 رشته علوم ورزشی دعوت می گردد تا در نشست صمیمی و معارفه گروه علوم ورزشی با مدیران موسسه آموزش عالی توس و آشنایی با قوانین، شرایط و برنامه های موسسه و گروه،  روز یکشنبه 98/7/28 راس ساعت 18 عصر در سالن آمفی تاتر 104 حضور بهم رسانند.

(گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس)