وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دریافت کارت دانشجویی
موضوع: حوزه ریاست, فناوری اطلاعات
تاریخ : 0/06/21

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
با توجه به الزامی بودن همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان انجام واکسیناسیون، دانشجویانی که هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند می توانند از امروز طبق برنامه زیر بر اساس حرف اول نام خانوادگی، جهت دریافت کارت های دانشجویی خود به مکان موسسه - واحد انفورماتیک (طبقه اول) مراجعه نمایند و کارت خود را دریافت نمایند:
از حرف الف تا ژ = یکشنبه و دوشنبه 21 و 22 شهریور ماه
از حرف س  تا  ق   = سه شنبه 23 شهریور ماه
از حرف ک  تا  ی  = چهارشنبه 24 شهریور ماه

(واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس)