وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


خبر خوش - الحمدلله با پيگيري هاي حوزه انفورماتيک و دفتر رياست موسسه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، استفاده اينترنت براي اساتيد و دانشجويان عزيز در زمان کار با سامانه ادوبي کانکت و کلاس هاي آنلاين موسسه آموزش عالي توس رايگان شد.
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 99/07/23

خبر خوش - الحمدلله با پيگيري هاي حوزه انفورماتيک و دفتر رياست موسسه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، استفاده اينترنت براي اساتيد و دانشجويان عزيز در زمان کار با سامانه ادوبي کانکت و کلاس هاي آنلاين موسسه آموزش عالي توس رايگان شد.