وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه معارفه نودانشجویان گرامی گروه کامپیوتر با حضور معاونت محترم آموزشی (جناب آقای مهندس مؤمنی پور) و مدیرگروه محترم کامپیوتر (سرکارخانم مهندس آفرنده)
موضوع: حوزه ریاست, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/08/18

با سلام و آرزوی سلامتی.
بدینوسیله به اطلاع می رساند:
جلسه معارفه نودانشجویان گرامی گروه کامپیوتر با حضور معاونت محترم آموزشی (جناب آقای مهندس مؤمنی پور) و مدیرگروه محترم کامپیوتر (سرکارخانم مهندس آفرنده) مورخ دوشنبه ۹۹/۸/۱۹، ساعت ۱۷ برگزار و کلاس های نودانشجویان عزیز از این تاریخ به بعد تشکیل می گردد.

لینک به ورود به جلسه:

http://online.toos.ac.ir/comp
(گروه کامپيوتر موسسه آموزش عالي توس)