وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه مدیران و پرسنل حوزه های اداری، مالی و آموزش موسسه
موضوع: حوزه ریاست, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 96/10/06

جلسه توجیهی مدیران و پرسنل حوزه های آموزش و اداری، مالی موسسه

این نشست پیرامون ثبت اطلاعات و برنامه توسعه پنجساله موسسه ( سال دوم برنامه 97-96 ) با سرپرست محترم موسسه در روز سه شنبه مورخ 96/10/05 در ساعت 9 در سالن کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه که به صورت کارگاه آموزشی برگزار گردید علی اصغر خلیل زاده امینیان (سرپرست موسسه) به بیان ضرورت و اهمیت استقرار مدیریت استراتژیک با بهره گیری از اسناد بالادستی نظام تعلیم وتربیت در موسسه آموزش عالی توس پرداخت.

سپس کارکردهای مدیریت راهبردی را به شرح ذیل در سازمان بیان نمود:

  1. هدفمندی برنامه ها
  2. مدیریت زمان
  3. افزایش بهره وری در منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی و اطلاعاتی
  4. استقرار مدیریت کیفیت در سازمان
  5. ایجاد آرامش و امنیت شغلی در منابع انسانی

این کارگاه در حوزه های مختلف موسسه به صورت اختصاصی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.