وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه توجیهی انتخاب واحد رشته کامپیوتر
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/06/13

به اطلاع دانشجویان رشته کامپیوتر مي رساند، جلسه توجیهی انتخاب واحد به شرح زیر برگزار خواهد گردید، حضور کلیه دانشجویان در این جلسات الزامی است:

  • شنبه ۱۵ شهریور ماه  ساعت ۱۲  کلیه ورودی های ما قبل از ۹۷
  • شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۲.۳۰ ورودی های ۹۷ کارشناسی پیوسته  
  • یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۲ ورودی های ۹۸ کارشناسی پیوسته
  • یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۲.۳۰  کلیه ورودی های مقطع کاردانی
  • یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۷ کلیه ورودی های کارشناسی ناپیوسته

لینک به ورود به جلسه :

http://online.toos.ac.ir/comp/