وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام "بدون کنکور" مرحله تکمیل ظرفیت رشته های کاردانی فنی و حرفه ای
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 98/09/07

آغاز ثبت نام "بدون کنکور" مرحله تکمیل ظرفیت رشته های کاردانی فنی و حرفه ای

برخورداری از اساتید مجرب و عضو بنیاد ملی نخبگان، اهدای تسهیلات تخفیف شهریه در موسسه آموزش عالی توس-

مشاوره: 0902817185