وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام بدون کنکور رشته های کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار، کاردانی عمران و کاردانی اجرای ساختمان های بتنی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/05/06

(برای اولین بار و به صورت انحصاری در شرق کشور)


ثبت نام بدون کنکور رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار- برای تمامی متقاضیان دارای مدرک کاردانی در کلیه گرایش ها
ثبت نام بدون کنکور رشته های کاردانی عمران و کاردانی اجرای ساختمان های بتنی در موسسه آموزش عالی توس با تسهیلات ویژه
آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش از دوشنبه 7 مرداد لغایت جمعه 11 مردادماه 1398 از طریق لینک های سایت سازمان سنجش
http://yon.ir/NobZI
http://yon.ir/gSH5U
http://yon.ir/d4oJ3
toos.ac.ir
@toosinstitute
09028171587