وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام اردوی نمایشگاه کتاب تهران (ویژه آقایان)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/02/04

دانشجویان علاقه مند به شرکت در اردوی نمایشگاه کتاب تهران می بایست جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 7 اردیبهشت ماه جاری به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایند

تاریخ اردو: 14 تا 17 اردیبهشت 95 می باشد