وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمسک به قرآن مایه‌ی سعادت و قوّت و عزّت ماست
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/01/27

رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار شرکت‌ کنندگان مسابقات قرآن: آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام میدهند، نفسهای آخر دشمنی‌شان با جمهوری اسلامی است.

هرچه آنها سخت‌تر بگیرند، اراده‌ی ما قوی‌تر خواهد شد؛ هرچه آنها شدت عمل به خرج دهند، ما قوی‌تر خواهیم شد؛ هرچه آنها نسبت به پایبندی ما به معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشوند، پایبندی و تمسک ما به قرآن بیشتر خواهد شد. تمسک به قرآن مایه‌ی سعادت و قوّت و عزّت ماست.