وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/06/03

تمدید مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی

با توجه به استقبال دانشجویان عزیز، مهلت ثبت نام جشن فارغ التحصیلی تا روز یکشنبه 95/6/7 تمدید شد. جهت تکمیل فرم ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید.

ضمنا دانشجویانی که برای شرکت در جشن ثبت نام نموده اند روز چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 شهریور ماه 95 برای گرفتن عکس با لباس فارغ التحصیلی که در موسسه به آنها داده می شود، به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایند و همچنین یک قطعه عکس 4*3 با پوشش کامل و با مشخصات (نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، سال فارغ التحصیلی) به آدرس پست الکترونیکی tavakoli@toos.ac.ir ارسال نمایند.