وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقویم آموزشی ترم تابستان 95
موضوع: آموزش, تقویم آموزشی
تاریخ : 95/03/16

تقویم آموزشی ترم تابستان 95 موسسه آموزش عالی توس

انتخاب واحد اینترنتی:  19/4/95  لغایت 25/4/95                         ساعت: 9 الی23

زمان شروع کلاسها:   26/4/95

پایان کلاسها:  4 /6/95

تاريخ امتحانات :  7/6/95    لغايت 13/6/95

 

 

*تذکرات مهم:

1- تشکیل دروس منوط به حد نصاب رسیدن ظرفیت کلاس(20 نفر) می باشد.

2- دانشجویان فقط قادر به انتخاب 6 واحد درسی در نیمسال تابستان می باشند.

3- دانشجویان فقط قادر به انتخاب 6 واحد درسی در نیمسال تابستان می باشند.

4- در صورتیکه دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده فوق، اقدام به انتخاب واحد ننمایند، پس ازآن تاریخ اداره آموزش به هیچ عنوان انتخاب واحد دستی را انجام نخواهد داد.

5- رعایت پیش نیاز و هم نیاز و سقف واحد دروس در انتخاب واحد با تائید نظر مدیر محترم گروه می باشد. در غیر اینصورت دروسی که پیش نیاز آنها رعایت نشده باشد، حذف مقررات آموزشی خواهد شد و شهریه عودت نمی گردد.

6- در صورتیکه دروس به حد نصاب لازم نرسد، شهریه ثابت و متغیر به دانشجویان مسترد خواهد شد.

7-در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی گردد.

8- طبق آئین نامه آموزشی، در ترم تابستان امکان حذف تک درس وجود ندارد.

9- انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

**مدارک مورد نیاز جهت دانشجویان مهمان:

یک قطعه عکس-کپی شناسنامه وکارت ملی-فرم تقاضای مهمان از دانشگاه مبدا

آدرس و تلفن  موسسه : مشهد بزرگراه کلانتري- بلوار رضوي- رضوي 31  جنب فضاي سبز        38837077-051 و 38792512-051        

    اداره آموزش