وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 بدمینتون دانشجویان رشته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس مشهد
موضوع: امور دانشجویی, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 97/02/29

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 بدمینتون دانشجویان رشته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس مشهد

این دوره توسط استاد امینیان، مربی بین المللی و مدرس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران 12 لغایت 27 اردیبهشت ماه 1397 با همکاری هیات بدمینتون خراسان رضوی برگزار شد.