وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورکشاپ کسب و کارهای نوین در مهندسی کامپیوتر
موضوع: فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی
تاریخ : 97/08/26

ورکشاپ کسب و کارهای نوین در مهندسی کامپیوتر

همراه با ارائه گواهی حضور برای شرکت کنندگان در هر دو جلسه

شرکت در ورکشاپ رایگان است

 

زمان کارگاه ها:

شنبه ۲۶ ابان ماه ساعت ۱۳ سالن اجتماعات

یک شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۳ سالن اجتماعات