وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری دوره های زبان انگلیسی
موضوع: امور پژوهشی, مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 95/04/02

برگزاری دوره های زبان انگلیسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از تخفیف شهریه به امور فرهنگی یا پژوهشی مراجعه و یا  در کانال  telegram.me/toosinstitute  عضو شوید.