وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برگزاری دوره مربیگری درجه 3 بدمینتون خواهران
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 97/08/02

برگزاری دوره مربیگری درجه 3 بدمینتون خواهران در موسسه آموزش عالی توس زیر نظر فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران و با همکاری هیات بدمینتون استان خراسان رضوی انجام شد.
مدرس این دوره سرکار خانم مهدوی مدرس بین المللی ومربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت دوره را سرکار خانم خلیقی بر عهده داشتند