وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه غذایی نیمسال اول 99-98
موضوع: امور دانشجویی, تغذیه دانشجویی
تاریخ : 98/07/22

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به پرتال دانشجویی خود تا انتهای روز 5شنبه برای هفته بعدی خود غذا را رزرو نمایند .
دانشجویان ورودی جدید از قسمت امور دانشجویی گزینه معرفی و تغییر وضعیت کارت تغذیه را تایید نمایید تا امکان رزرو غذا برایتان فعال گردد.

پیوست ها

نام فایل حجم
برنامه غذایی.pdf 345.3 کیلوبایت دانلود