وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه غذایی سال تحصیلی جدید
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 96/07/01

برنامه غذایی سال تحصیلی جدید

دانشجویان عزیز می توانند تا چهارشنبه هر هفته برای هفته آینده خود با مراجعه به پرتال دانشجویی غذا رزرو نمایند.  

پیوست ها

نام فایل حجم
برنامه غذایی.jpg 100.3 کیلوبایت دانلود