وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازدید خانم دکتر شمیرانی ( مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) و هیات همراه از موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/04/02

بازدید مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید خانم دکتر شمیرانی (مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و هیات همراه از موسسه آموزش عالی توس در روز پنجشنبه 31 خردادماه 1397 انجام شد.

در این دیدار علی اصغر خلیل زاده امینیان سرپرست موسسه آموزش عالی توس گزارشی از برنامه ریزی راهبردی موسسه و توسعه منابع انسانی در قالب هیات علمی از 9 نفر به 34 نفر در طول دو سال گذشته و بر اساس برنامه توسعه پنج ساله موسسه ارایه داد.

همچنین سرپرست موسسه آموزش عالی توس توجه جدی به ارتقاء مقاطع تحصیلی، بویژه کارشناسی ارشد و دکترا، توسعه فعالیت های پژوهشی و استقرار مدیریت کیفیت در مجموعه را بسیار مهم دانسته و گزارشهای مستندی را در این خصوص به این هیات ارایه نمود.