وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


انتخاب پژوهشگر برتر
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 94/08/26

جهت انتخاب پژوهشگر برتر از کلیه دانشجویانی که در زمینه پژوهشی فعالیتی داشته اند در خواست می شود تا تاریخ 94/9/3 به  دفتر امور پژوهشی سرکار خانم آفرنده  مراجعه کنند و یا مشخصات خود را به آدرس ایمیل afarandeh@toos.ac.ir  ارسال نمایند.

فعالیت های پژوهشی شامل هر یک از موارد زیر می باشد:

چاپ مقاله،تالیف و ترجمه کتاب ،ابتکار نوع آوری و اختراع، ارائه كارگاه آموزشي ، همكاري در برپايي نمايشگاه يا همايش هاي پژوهشي- فناوري ، مسئوليت در تهيه مجلات علمي- دانشجويي ، طرح های تحقیقاتی و پژوهشی