وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


افتتاحیه کانون فیلم و عکس
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/15

افتتاحیه کانون فیلم و عکس
با حضور اساتید گرامی سرکار خانم یزدان نژاد و
آقای مهندس عرفان
یکشنبه ۱۶ دی ماه ساعت۱۰  اتاق شورا
از کلیه علاقه مندان و عزیزانی که تمایل به همکاری دارند دعوت میگردد در این جلسه شرکت نمایند.