وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اعلام تمديد مجدد ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان دوره هاي كارداني نظام جديد سال 1397
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/05/07

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام، اعلام تمديد مجدد براي مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 و همچنين ايجاد امكان ثبت‌نام براي آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

پیرو اطلاعيه مورخ 97/03/20 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 كه در زمان مقرر (از تاريخ 97/03/06 لغايت 97/03/20) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند كه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ97/05/08 لغايت روز جمعه مورخ 97/05/12 بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصلاحيه آن مندرج در اين اطلاعيه به شرح جداول ذيل نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل، ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (97/05/08 لغايت 97/05/12)، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند در صورتي كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، در پذيرش مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نمايند.

لینک خبر و ادامه در سایت سازمان سنجش:

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=5654