وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 اطلاعیه_مهم_فوری: چک کردن میزکار در سامانه LMS
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 0/04/07

 اطلاعیه_مهم_فوری:

 دانشجویان گرامی توجه فرمائید: مسئولیت چک نمودن فعال یا عدم فعال بودن لینک کلاس درس و آزمون آن (در سامانه LMS و قسمت میز کار) به عهده خود دانشجو می باشد.

لذا حتما یک روز قبل امتحان درس مربوطه،  سامانه LMS خود را چک بفرمایید تا در زمان شروع امتحان به مشکلی برخورد نکنید.

آقای چوبینه (انفورماتیک)  09155049928
خانم توکلی (آموزش)  09036036465
آقای جلالی (روابط عمومی)  09028171856