وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم - کارآموزی و پروژه
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/12/10

با توجه به عدم تشکیل کلاس های آموزشی تا پایان سال 98، به اطلاع دانشجویانی که دروس کارآموزی، پروژه و  همچنین پایان نامه کارشناسی دارند می رساند، زمان تحویل تا 30 فروردین 99 تمدید می گردد.