وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم - دانلود رایگان کلیه مقالات سایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
موضوع: کتابخانه, امور پژوهشی
تاریخ : 99/02/04

اطلاعیه مهم :
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم:
 با توجه به شیوع بیماری کرونا، دانلود کلیه مقالات سایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تا پایان اردیبهشت ماه 99 در لینک زیر به صورت رایگان در اختیار استفاده عموم قرار گرفت.
https://ricest.ac.ir/

( واحد کتابخانه و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)